Učim-radim-pomažem (UID)

Status: Otvoren
Datum početka projekta: 26.01.2018.
Razdoblje provedbe: 26.01.2018. – 25.07.2020.
Naziv fonda: Europski socijalni fond – ESF
Naziv operativnog programa: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.
Nositelj projekta: Udruga osoba s invaliditetom Daruvar
Partneri u izvedbi projekta: Grad Daruvar, Općina Dežanovac, Općina Končanica Centar za socijalnu skrb Daruvar i HZZ PU Bjelovar
Ukupna vrijednost: 5.026.706,23 HRK
EU udio u financiranju: 5.026.706,23 HRK