Evo me

Status: Otvoren
Datum početka projekta: 30.05.2018.
Razdoblje provedbe: 30. 05. 2018. – 30. 11. 2020.
Naziv fonda: Europski socijalni fond – ESF
Naziv operativnog programa: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.
Nositelj projekta: Centar za pomoć u kući Međimurske županije
Partneri u izvedbi projekta: HZZ PU Čakovec, Centar za socijalnu skrb Čakovec, Općina Pribislavec, Općina Donja Dubrava, Općina Sveta Marija, Općina Donji Vidovec, Općina Kotoriba
Ukupna vrijednost: 1.633.043,17 HRK
EU udio u financiranju: 1.633.043,17 HRK