O.P.E.R.A. II

Status: Otvoren
Datum početka projekta: 14.05.2018.
Razdoblje provedbe: od 14.05.2018. do 14.11.2020.
Naziv fonda: Europski socijalni fond – ESF
Naziv operativnog programa: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.
Nositelj projekta: Dubrovačko-neretvanska županija
Partneri u izvedbi projekta: HZZ PU Dubrovnik, Regionalna razvojna agencija DUNEA, Razvojna agencija grada Dubrovnika DURA, Korčulanska razvojna agencija KORA, Sveučilište u Dubrovniku, Centar za poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije
Ukupna vrijednost: 1.496.681,54 HRK
EU udio u financiranju: 1.496.681,54 HRK