Crveni križ Ogulin - Zaželi

Status: Otvoren
Datum početka projekta: 01.08.2018.
Razdoblje provedbe: 01.08.2018. - 01.02.2021.
Naziv fonda: Europski socijalni fond – ESF
Naziv operativnog programa: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.
Nositelj projekta: HCK - GD Crvenog križa Ogulin
Partneri u izvedbi projekta: HZZ PU Karlovac, Centar za socijalnu skrb Ogulin, Općina Tounj, Općina Saborsko
Ukupna vrijednost: 2.608.486,60 HRK
EU udio u financiranju: 2.608.486,60 HRK