P.s. - pokreni se

Status: Otvoren
Datum početka projekta: 14.05.2018.
Razdoblje provedbe: od 14. 5. 2018. do 14.8. 2020.
Naziv fonda: Europski socijalni fond – ESF
Naziv operativnog programa: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.
Nositelj projekta: Razvojna agencija Karlovačke županije KARLA d.o.o.
Partneri u izvedbi projekta: HZZ PU Karlovac, Grad Karlovac, Karlovačka županija, ŽG KORAK, Carpe Diem, Obrtnička komora Karlovačke županije, HGK – županijska komora Karlovac
Ukupna vrijednost: 1.732.604,28 HRK
EU udio u financiranju: 1.732.604,28 HRK