Inovativnim pristupom do zapošljavanja u Sisačko-moslavačkoj županiji

Status: Otvoren
Datum početka projekta: 14.05.2018.
Razdoblje provedbe: od 14.05.2018. do 13.11.2020.
Naziv fonda: Europski socijalni fond – ESF
Naziv operativnog programa: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.
Nositelj projekta: Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o.
Partneri u izvedbi projekta: Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Kutina, Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Sisak, Tehnička škola Kutina, Tehnička škola Sisak
Ukupna vrijednost: 1.997.954,43 HRK
EU udio u financiranju: 1.997.954,43 HRK