Ja sam žena a ne broj

Status: Otvoren
Datum početka projekta: 01.12.2017.
Razdoblje provedbe: od 1.12.2017. do 31.5.2020.
Naziv fonda: Europski socijalni fond – ESF
Naziv operativnog programa: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.
Nositelj projekta: Grad Pakrac
Partneri u izvedbi projekta: HZZ PU Požega, Centar za socijalnu skrb Pakrac, Hrvatski crveni križ - Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac
Ukupna vrijednost: 5.059.218,00 HRK
EU udio u financiranju: 5.059.218,00 HRK (100%)