Podrška zapošljavanju nezaposlenih žena na području Općine Sunja kroz pružanje potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju

Status: Otvoren
Datum početka projekta: 09.01.2018.
Razdoblje provedbe: od 9.1.2018. do 8.7.2020.
Naziv fonda: Europski socijalni fond – ESF
Naziv operativnog programa: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.
Nositelj projekta: Udruga za pomoć starijim osobama „Treća dob“ Sunja
Partneri u izvedbi projekta: HZZ PU Sisak, Centar za socijalnu skrb Sisak
Ukupna vrijednost: 1.769.810,51 HRK
EU udio u financiranju: 1.769.810,51 HRK