Projekt "PANONSKI TURIZAM"

Status: Zatvoren
Datum početka projekta: 01.04.2007.
Razdoblje provedbe: od travnja 2007. do 28. kolovoza 2008
Naziv operativnog programa: INTERREG III A - Program za susjedstvo između Slovenije
Partneri u izvedbi projekta: Regionalni zavod za zapošljavanje Južnog Zadunavlja iz Pečuha iz Republike Mađarske, Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Osijek i HZZ Područna služba Virovitica, HZZ Područnu služba Križevci kao strateški partneri
Ukupna vrijednost: 106.347,00 EUR
EU udio u financiranju: 78.696,78 EUR (74%)