Projekt “SVILMA” Razvoj jadranskog tržišta rada

Status: Zatvoren
Razdoblje provedbe: travanj 2004. - prosinac 2006.
Naziv operativnog programa: INTERREG III A - Program jadranske prekogranične suradnje
Nositelj projekta: Talijanska regija Veneto
Partneri u izvedbi projekta: Hrvatski zavod za zapošljavanje
Ukupna vrijednost: 1.317.500 EUR