Program Phare nastao je 1989. godine Uredbom Vijeća (EEC) br. 3906/89, kao pretpristupni instrument namijenjen zemljama kandidatkinjama Srednje i Istočne Europe kao program pomoći u pripremanju za članstvo u EU. Danas se Phare program odnosi se na zemlje pristupnice i zemlje kandidatkinje i primarno uključuje mjere za izgradnju institucija (sa uključujućim investicijama), kao i mjere napravljene za promoviranje ekonomske i socijalne kohezije.

Phare pruža sredstva za izgradnju institucija kroz twinning i tehničku pomoć, te kroz investicijsku potporu za pomoć zemljama pristupnicama u njihovim naporima, što uključuje:
 • jačanje njihove javne uprave i institucija radi učinkovitog funkcioniranja unutar EU,
 • promoviranje konvergencije sa opsežnim zakonodavstvom Europske Zajednice i smanjivanja potrebe za prijelaznim razdobljem,
 • promoviranje ekonomske i socijalne kohezije.
Ovisno o pripremljenosti svake zemlje, Phare programi provode se po centraliziranoj ili decentraliziranoj strukturi upravljanja. Pod Decentraliziranim sustavom provedbe (DIS) državne implementacijske institucije još podliježu ex-ante kontroli od strane lokalne Delegacije EU. U daljnjem koraku, pod Proširenim Decentraliziranim sustavom provedbe (eng. Extended Decentralised Implementation System), državne provedbene institucije više ne podliježu ex-ante kontroli od strane Delegacije EU.
Za Republiku Hrvatsku, program Phare je dostupan od proračunske godine 2005. Otada je 167 milijuna eura alocirano u sklopu programa Phare 2005 i Phare 2006.

RH je bila vrlo uspješna u ugovaranju Phare 2005, kada je ugovoreno 88.34% ukupnih sredstava odnosno 55.548.297, 63 eura. Provedba projekata iz programa Phare trajala je do 30. studenog 2010.


Unutar programa Phare Hrvatski zavod za zapošljavanje sudjelovao je kao partner i korisnik projekta:

„Ocjenjivanje, izrada preporuka, jačanje kapaciteta i upravljanje darovnicom na području mjera za poticanje zapošljavanja u Republici Hrvatskoj" 

 

Projekti iz darovnice:

 1. Zapošljavanje osoba sa posebnim potrebama
 2. Uvođenje modela neformalnog obrazovanja u svrhu većeg zapošljavanja osoba s poteškoćama u razvoju u administrativnim, tehničkim i uslužnim djelatnostima
 3. Budi aktivan – angažiraj se!
 4. BONSAI- Mogućnosti zapošljavanja mladih u Hrvatskoj
 5. Klub žena - prilagođena individualizirana potpora dugo nezaposlenim ženama
 6. Dajmo ženama priliku!
 7. Edukacija i info pult u Istri
 8. Izazovi zapošljavanja u depriviranim ruralnim područjima Hrvatske
 9. Od ovisnosti o državnim sredstvima do samozapošljavanja
 10. Stvaranje novih mogućnosti na tržištu rada
 11. Inicijativa za zapošljavanje Roma


Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Tržište rada na dohvat ruke, primajte naš newsletter.

Ne propustite priliku!

Vaše osobne podatke štitimo sukladno Uvjetima korištenja i politici privatnosti.