EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information)

Status: Zatvoren
Datum početka projekta: 01.01.2017.
Razdoblje provedbe: 01.01.2017.-31.12.2018.
Naziv operativnog programa: Instrument za povezivanje Europe (eng. Connecting Europe Facility – CEF) za razdoblje 2014. – 2020.
Nositelj projekta: Središnji registar osiguranika - REGOS
Partneri u izvedbi projekta: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Ukupna vrijednost: 1.505.250,00 EUR
EU udio u financiranju: 903.150,00 EUR