: B.hive: Ujedinjene organizacije civilnog društva za razvoj ljudskih potencijala

Status: Zatvoren
Datum početka projekta: 23.10.2013.
Razdoblje provedbe: 23.10.2013. – 22. 06.2015.
Naziv fonda: IPA Instrument pretpristupne pomoći IV
Naziv operativnog programa: IPA IV - Razvoj ljudskih potencijala
Nositelj projekta: Udruga Eko-Zadar
Partneri u izvedbi projekta: Grad Zadar, Zadarska županija, HZZ Područni ured Zadar, Razvojna agencija Zadarske županije - ZADRA, Centar za društveno-humanistička istraživanja
Ukupna vrijednost: 187.358,07 EUR, 1.405.185,53 HRK
EU udio u financiranju: 93,92%, 175.968,07 EUR, 1.319.760,53 HRK