Cross-border work flow promotion

Status: Zatvoren
Razdoblje provedbe: Trajanje 12 mjeseci
Naziv operativnog programa: Program prekogranične suradnje Mađarska - Hrvatska 2007 – 2013
Nositelj projekta: Grad Kapošvar
Partneri u izvedbi projekta: Grad Koprivnica, HZZ Područni ured Križevci, Vladin ured Baranjske županije iz Pečuha
Ukupna vrijednost: 148.268,83 €