Držite uzde

Status: Zatvoren
Razdoblje provedbe: Trajanje: 14 mjeseci
Naziv operativnog programa: IPA IV - Poboljšanje pristupa tržištu rada ugroženih skupina
Nositelj projekta: Centar za mlade
Partneri u izvedbi projekta: HZZ Područni ured Osijek, Općina Erdut, Ustanova za razvoj civilnog društva, Solo
Ukupna vrijednost: 140.404,72 €