EURES usluge prema poslodavcima

Status: Zatvoren
Razdoblje provedbe: Trajanje 6 mjeseci
Naziv operativnog programa: I. komponente Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) „Pomoć u tranziciji i izgradnje institucija“
Nositelj projekta: Hrvatski zavod za zapošljavanje
Partneri u izvedbi projekta: Švedski zavod za zapošljavanje
Ukupna vrijednost: 200.000,00 €,