HELPING HAND

Status: Zatvoren
Razdoblje provedbe: Trajanje: 12 mjeseci
Naziv operativnog programa: IPA IV - Žene na tržištu rada
Nositelj projekta: HZZ Područni ured Rijeka
Partneri u izvedbi projekta: RRA Porin Rijeka, Strukovna udruga za promicanje dobrobiti djece Portić
Ukupna vrijednost: 165.356,48 €