Human Resources for Innovative Development - HRID

Status: Zatvoren
Razdoblje provedbe: Trajanje: 12 mjeseci
Naziv operativnog programa: IPA IV - Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja
Nositelj projekta: Regionalne razvojne agencije Zagrebačke Županije
Partneri u izvedbi projekta: HZZ Područni ured Zagreb,HOK – Obrtnička komora Zagreb
Ukupna vrijednost: 42.348,46 €