Kapacitet za razvoj

Status: Zatvoren
Razdoblje provedbe: Trajanje: 12 mjeseci
Naziv operativnog programa: IPA IV - Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja
Nositelj projekta: HZZ Područni ured Zagreb
Partneri u izvedbi projekta: Grad Zagreb, Udruga ODRAZ, Razvojna agencija Zagreb
Ukupna vrijednost: 38.354,57 €