Karijera i obrazovanje u skladu za sve

Status: Zatvoren
Razdoblje provedbe: Trajanje: 12 mjeseci
Naziv operativnog programa: IPA IV – Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza 3
Nositelj projekta: Hrvatska zajednica pučkih otvorenih učilišta Zagreb
Partneri u izvedbi projekta: HZZ Područni ured Šibenik, Moj posao, Selectio
Ukupna vrijednost: 117.590,00 €