Kuhajući do zaposlenja

Status: Zatvoren
Razdoblje provedbe: Trajanje: 12 mjeseci
Naziv operativnog programa: IPA IV – Mladi na tržištu rada
Nositelj projekta: Pučko otvoreno učilište Novska
Partneri u izvedbi projekta: HZZ Područni ured Šibenik, Grad Novska
Ukupna vrijednost: 140.700,00 €