Lokalna partnerstva za zapošljavanje – mogućnosti za otključavanje lokalnog talenta

Status: Zatvoren
Datum početka projekta: 11.10.2013.
Razdoblje provedbe: od 11.10.2013. do 10.10.2014.
Naziv fonda: IPA Instrument pretpristupne pomoći IV
Naziv operativnog programa: Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2014.
Nositelj projekta: Zagorska razvojna agencija d.o.o. (ZARA)
Partneri u izvedbi projekta: HZZ Područni ured Krapina
Ukupna vrijednost: 29.954,93 €
EU udio u financiranju: 29.954,93 €