Lokalno partnerstvo za jačanje zapošljavanja - LPES

Status: Zatvoren
Datum početka projekta: 01.11.2013.
Razdoblje provedbe: od 1.11.2013. do 28.2.2015.
Naziv fonda: IPA Instrument pretpristupne pomoći IV
Naziv operativnog programa: Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2014.
Nositelj projekta: Varaždinska županija
Partneri u izvedbi projekta: HZZ Područni ured Varaždin, Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Varaždin, Razvojna agencija Sjever - DAN
Ukupna vrijednost: 35.179,46 €
EU udio u financiranju: 26.211,46 €