Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije

Status: Zatvoren
Razdoblje provedbe: Trajanje: 12 mjeseci
Naziv operativnog programa: IPA IV - Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja
Nositelj projekta: Ličko-senjska županija
Partneri u izvedbi projekta: Razvojna agencija Ličko-senjske županije LIRA, HZZ Područni ured Gospić
Ukupna vrijednost: 22.851,58 €