LO.PA.Z

Status: Zatvoren
Razdoblje provedbe: Trajanje: 12 mjeseci
Naziv operativnog programa: IPA IV - Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja
Nositelj projekta: RRA Porin
Partneri u izvedbi projekta: HZZ Područni ured Rijeka, Centar tehničke kulture Rijeka
Ukupna vrijednost: 29.789,95 €