Mehanizmi prekogranične suradnje u EURES-u

Status: Zatvoren
Datum početka projekta: 02.06.2015.
Razdoblje provedbe: 2.6.2015. - 2.12.2015.
Naziv operativnog programa: I. komponente Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) „Pomoć u tranziciji i izgradnje institucija“
Nositelj projekta: Hrvatski zavod za zapošljavanje
Partneri u izvedbi projekta: Ministarstvo gospodarstva Republike Mađarske
Ukupna vrijednost: 200.000 eura