Mladi pred vratima

Status: Zatvoren
Razdoblje provedbe: Trajanje: 12 mjeseci
Naziv operativnog programa: IPA IV – Mladi na tržištu rada
Nositelj projekta: Udruženje za mir i ljudska prava „Baranja“
Partneri u izvedbi projekta: HZZ Područni ured Osijek
Ukupna vrijednost: 108,997,00 €