New MAP-Nova metodologija i plan zapošljavanja za grad Vukovar

Status: Zatvoren
Datum početka projekta: 27.01.2011.
Razdoblje provedbe: od 27.01.2011. do 26.01.2012.
Naziv fonda: IPA Instrument pretpristupne pomoći IV
Naziv operativnog programa: IPA IV – Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza 3
Nositelj projekta: HZZ Područni ured Vukovar
Partneri u izvedbi projekta: Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije HRAST d.o.o. i Grad Vukovar
Ukupna vrijednost: 115.139,34 EUR (880.305,70 HRK)
EU udio u financiranju: 742.927,57 HRK