Njezina druga šansa – H2C

Status: Zatvoren
Datum početka projekta: 17.11.2010.
Razdoblje provedbe: od 17.11.2010. do 16.11.2011.
Naziv fonda: IPA Instrument pretpristupne pomoći IV
Naziv operativnog programa: IPA IV - Žene na tržištu rada
Nositelj projekta: Razvojna agencija Sjever - DAN
Partneri u izvedbi projekta: Grad Varaždin, Pučko otvoreno učilište Varaždin, HZZ Područni ured Varaždin.
Ukupna vrijednost: 118.058,56 €
EU udio u financiranju: 98.807,30 €