Nove vještine danas za posao sutra

Status: Zatvoren
Razdoblje provedbe: Trajanje: 12 mjeseci
Naziv operativnog programa: IPA IV – Mladi na tržištu rada
Nositelj projekta: Centar mladih "Ribnjak"
Partneri u izvedbi projekta: HZZ Područni ured Zagreb, HalPet d.o.o.
Ukupna vrijednost: 110.706,00 €