Nove vještine za jednake mogućnosti

Status: Zatvoren
Razdoblje provedbe: Trajanje: 18 mjeseci
Naziv operativnog programa: IPA IV - Poboljšanje pristupa tržištu rada ugroženih skupina
Nositelj projekta: Ženska grupa Korak
Partneri u izvedbi projekta: HZZ Područni ured Karlovac, Grad Karlovac, Odbor za ljudska prava Karlovac, Učilište za obrazovanje odraslih Apis
Ukupna vrijednost: 192.432,00 €