Operativna grupa za zapošljavanje mladih

Status: Zatvoren
Datum početka projekta: 03.05.2011.
Razdoblje provedbe: od 3.5.2011. do 2.5.2012.
Naziv fonda: IPA Instrument pretpristupne pomoći IV
Naziv operativnog programa: IPA IV - Razvoj ljudskih potencijala
Nositelj projekta: PRONI Centar za socijalno podučavanje
Partneri u izvedbi projekta: HZZ Područni ured Osijek, HZZ Područni ured Vukovar, HZZ Područni ured Sisak, Volonterski centar Osijek
Ukupna vrijednost: 99.638,25 EUR (747.286,88 HRK)
EU udio u financiranju: 84.600,00 EUR (634.500,00 HRK)