Osnaživanje lokalnog partnerstva za zapošljavanje Međimurske županije (Empowering for Growth)

Razdoblje provedbe: Trajanje: 14 mjeseci
Naziv operativnog programa: IPA IV - Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja
Nositelj projekta: Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o.
Partneri u izvedbi projekta: HZZ Područni ured Čakovec
Ukupna vrijednost: 36.578,01 €