Partnerstvom do zaposlenja

Status: Zatvoren
Razdoblje provedbe: Trajanje: 12 mjeseci
Naziv operativnog programa: IPA IV – Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza 3
Nositelj projekta: Organizacija za građanske inicijative Drniš
Partneri u izvedbi projekta: HZZ Područni ured Šibenik, Udruga Zvonimir Knin, POU Knin
Ukupna vrijednost: 92.580,00 €