Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Bjelovarsko-bilogorske županije

Status: Zatvoren
Razdoblje provedbe: Trajanje: 12 mjeseci
Naziv operativnog programa: IPA IV - Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja
Nositelj projekta: Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije
Partneri u izvedbi projekta: HZZ Područni ured Bjelovar i Lokalna razvojna agencija Poslovni park Bjelovar LORA d.o.o.
Ukupna vrijednost: 23.056,11 €