Poticanje zapošljavanja mladih jačanjem njihovih kompetencija za stjecanje boljeg položaja na tržištu rada

Status: Zatvoren
Razdoblje provedbe: Trajanje: 12 mjeseci
Naziv operativnog programa: IPA IV - Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja
Nositelj projekta: Hrvatski savez gluhih i nagluhih
Partneri u izvedbi projekta: HZZ Područni ured Osijek, HZZ Područni ured Zagreb
Ukupna vrijednost: 71.578,60 €