Povećanje zapošljivosti stručnjaka pomagačkih zanimanja

Status: Zatvoren
Razdoblje provedbe: Trajanje: 18 mjeseci
Naziv operativnog programa: IPA IV – Unaprjeđenje održivog zapošljavanja visokoobrazovanih dugotrajno nezaposlenih osoba
Nositelj projekta: Društvo za psihološku pomoć
Partneri u izvedbi projekta: HZZ Područni ured Zagreb, Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo i branitelje Prava Formula d.o.o.