Priprema Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za EURES

Status: Zatvoren
Datum početka projekta: 13.09.2010.
Razdoblje provedbe: 13.9.2010. - 13. 3.2011.
Naziv operativnog programa: I. komponente Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) „Pomoć u tranziciji i izgradnje institucija“
Nositelj projekta: Hrvatski zavod za zapošljavanje
Ukupna vrijednost: 230.000 EUR