Računalnim obrazovanjem protiv marginalizacije

Status: Zatvoren
Razdoblje provedbe: Trajanje: 12 mjeseci
Naziv operativnog programa: IPA IV – Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza 3
Nositelj projekta: Općina Darda
Partneri u izvedbi projekta: HZZ Područni ured Osijek, Hrvatski informatički zbor Zagreb
Ukupna vrijednost: 116.700,66 €