Saznaj nešto novo i korisno, savjetodavni i obrazovni Centar

Status: Zatvoren
Razdoblje provedbe: Trajanje: 12 mjeseci
Naziv operativnog programa: IPA IV – Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza 3
Nositelj projekta: Grad Senj
Partneri u izvedbi projekta: HZZ Područni ured Gospić i Razvojna agencija Grada Senja
Ukupna vrijednost: 89.906,13 €