Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Status: Zatvoren
Datum početka projekta: 01.01.2013.
Naziv fonda: Državni proračun
Naziv operativnog programa: IPA IV - Razvoj ljudskih potencijala
Ukupna vrijednost: 2.400.000 eura