Suradnja bez granica - Mađarsko-hrvatska stručna akademija za zapošljavanje

Status: Zatvoren
Datum početka projekta: 01.04.2010.
Razdoblje provedbe: od 01.04.2010. do 31.03.2011.
Naziv operativnog programa: Program prekogranične suradnje Mađarska - Hrvatska 2007 – 2013
Nositelj projekta: Regionalni zavod za zapošljavanje Južnog zadunavlja iz Pečuha
Partneri u izvedbi projekta: Regionalni zavod za zapošljavanje Sjevernog Zadunavlja iz Szombathely-a, HZZ Područni ured Osijek, HZZ Područni ured Križevci, HZZ Područni ured Čakovec, HZZ Područni ured Vinkovci
Ukupna vrijednost: 189.272,22 €
EU udio u financiranju: 160.881,40 €