Učenje i rad

Status: Zatvoren
Razdoblje provedbe: Trajanje 12 mjeseci
Naziv operativnog programa: Program prekogranične suradnje Mađarska - Hrvatska 2007 – 2013
Nositelj projekta: Regionalni zavod za zapošljavanje Južnog zadunavlja iz Pečuha
Partneri u izvedbi projekta: HZZ Područni ured Osijek, HZZ Područni ured Vukovar, HZZ Područni ured Bjelovar, Vijeće županije Baranja iz Pečuha
Ukupna vrijednost: 200.000,00 €