Usluge HZZ-a klijentima: Unaprjeđenje cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i ICT podrška

Status: Zatvoren
Datum početka projekta: 27.06.2011.
Razdoblje provedbe: 27. lipnja 2011. - srpanj 2013.
Naziv operativnog programa: IPA IV - Razvoj ljudskih potencijala
Ukupna vrijednost: 3.730.000,00 €