Uvođenje modela virtualne (obrazovne) radionice

Status: Zatvoren
Razdoblje provedbe: Trajanje: 12 mjeseci
Naziv operativnog programa: IPA IV - Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada
Nositelj projekta: URIHO
Partneri u izvedbi projekta: Grad Zagreb, HZZ Područni ured Zagreb
Ukupna vrijednost: 142.297,00 €