WORK (Working Opportunities Resource of Knowledge)

Status: Zatvoren
Razdoblje provedbe: Trajanje: 12 mjeseci
Naziv operativnog programa: IPA IV – Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza 3
Nositelj projekta: HZZ Područni ured Slavonski Brod
Partneri u izvedbi projekta: Brodsko posavska županija, Hrvatska gospodarska komora - županijska komora Slavonski Brod
Ukupna vrijednost: 115.363,87 €