Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja

Status: Zatvoren
Datum početka projekta: 26.06.2014.
Razdoblje provedbe: od 26. lipnja 2014. do 30. lipnja 2016. godine
Naziv fonda: Europski socijalni fond – ESF
Naziv operativnog programa: IPA IV - Razvoj ljudskih potencijala
Nositelj projekta: Hrvatski zavod za zapošljavanje
Ukupna vrijednost: 169.874.999,27 HRK
EU udio u financiranju: 144.393.749,38 HRK (85%)