Info-točka o ponudi i potražnji volonterskog rada i Volonterska knjižnica u Varaždinu

Status: Zatvoren
Datum početka projekta: 01.06.2013.
Razdoblje provedbe: od 1.6.2013. do 31.5.2014
Naziv fonda: Europski socijalni fond – ESF
Naziv operativnog programa: Ministarstvo socijalne politike i mladih
Nositelj projekta: Udruga za zaštitu i unapređenje čovjekovog okoliša ''Franjo Koščec''
Partneri u izvedbi projekta: Grad Varaždin, Centar za socijalnu skrb Varaždin, Savez udruga Dravska liga, HZZ Područni ured Varaždin
Ukupna vrijednost: 200.000 HRK
EU udio u financiranju: 56.977 HRK