Život u zajednici i socijalna uključenost osoba s intelektualnim teškoćama

Status: Zatvoren
Datum početka projekta: 01.07.2015.
Razdoblje provedbe: 14 mjeseci (07/2015 – 09/2016)
Naziv operativnog programa: Širenje mreža socijalnih usluga u zajednici - Faza 3
Nositelj projekta: Centar za rehabilitaciju Zagreb
Partneri u izvedbi projekta: HZZ - Područni ured Zagreb
Ukupna vrijednost: 1.433.619,90 kn