Program Phare nastao je 1989. godine Uredbom Vijeća (EEC) br. 3906/89, kao pretpristupni instrument namijenjen zemljama kandidatkinjama Srednje i Istočne Europe kao program pomoći u pripremanju za članstvo u EU. Danas se Phare program odnosi se na zemlje pristupnice i zemlje kandidatkinje i primarno uključuje mjere za izgradnju institucija (sa uključujućim investicijama), kao i mjere napravljene za promoviranje ekonomske i socijalne kohezije.

Phare pruža sredstva za izgradnju institucija kroz twinning i tehničku pomoć, te kroz investicijsku potporu za pomoć zemljama pristupnicama u njihovim naporima, što uključuje:
 • jačanje njihove javne uprave i institucija radi učinkovitog funkcioniranja unutar EU,
 • promoviranje konvergencije sa opsežnim zakonodavstvom Europske Zajednice i smanjivanja potrebe za prijelaznim razdobljem,
 • promoviranje ekonomske i socijalne kohezije.
Ovisno o pripremljenosti svake zemlje, Phare programi provode se po centraliziranoj ili decentraliziranoj strukturi upravljanja. Pod Decentraliziranim sustavom provedbe (DIS) državne implementacijske institucije još podliježu ex-ante kontroli od strane lokalne Delegacije EU. U daljnjem koraku, pod Proširenim Decentraliziranim sustavom provedbe (eng. Extended Decentralised Implementation System), državne provedbene institucije više ne podliježu ex-ante kontroli od strane Delegacije EU.
Za Republiku Hrvatsku, program Phare je dostupan od proračunske godine 2005. Otada je 167 milijuna eura alocirano u sklopu programa Phare 2005 i Phare 2006.

RH je bila vrlo uspješna u ugovaranju Phare 2005, kada je ugovoreno 88.34% ukupnih sredstava odnosno 55.548.297, 63 eura. Provedba projekata iz programa Phare traje do 30. studenog 2010.
Unutar programa Phare Hrvatski zavod za zapošljavanje sudjelovao je kao partner i korisnik projekta „Ocjenjivanje, izrada preporuka, jačanje kapaciteta i upravljanje darovnicom na području mjera za poticanje zapošljavanja u Republici Hrvatskoj"


Projekti iz darovnice:

 
 • Zapošljavanje osoba sa posebnim potrebama
 • Uvođenje modela neformalnog obrazovanja u svrhu većeg zapošljavanja osoba sa poteškoćama u razvoju u administrativnim, tehničkim i uslužnim djelatnostima
 • Budi aktivan – angažiraj se!
 • BONSAI- Mogućnosti zapošljavanja mladih u Hrvatskoj
 • Klub žena - prilagođena individualizirana potpora dugo nezaposlenim ženama
 • Dajmo ženama priliku!
 • Edukacija i info pult u Istri
 • Izazovi zapošljavanja u depriviranim ruralnim područjima Hrvatske
 • Od ovisnosti o državnim sredstvima do samozapošljavanja
 • Stvaranje novih mogućnosti na tržištu rada
 • Inicijativa za zapošljavanje Roma

Tržište rada na dohvat ruke, primajte naš newsletter.

Ne propustite priliku!

Vaše osobne podatke štitimo sukladno Uvjetima korištenja i politici privatnosti.